Run for better City by Faculty of Architecture – Chulalongkorn University วิ่งสร้างเมือง2020

โครงการ “วิ่งสร้างเมือง 2020 หรือ Run For Better City 2020” เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บางกระเจ้าจุดเริ่มต้นแห่งลมหายใจของคนเมือง เพื่อสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตระหว่างชุมชน ธรรมชาติและนักท่องเที่ยว โดยจะเริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายแรกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อคงอยู่ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ลำพูบางกระสอบ โครงการนี้เป็นการดูแลบ้านของหิ่งห้อยในเนื้อที่ 41 ไร่เศษ เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นแหล่งที่หิ่งห้อยเลือกที่จะอาศัยและขยายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

#RunforbetterCity #วิ่งสร้างเมือง2020 by Faculty of Architecture – Chulalongkorn University เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว กับ #b_o_u_n_d_a_r_y นักวิ่งเก็บขยะ มาแลกเเก้วนำ้เก็บความเย็นฟรี #boundarytumbler อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.Boundary.co.th – – – – – – – – #boundarycharity

 

[erforms id="28157"]